Συμπληρώστε την ημερομηνία της πρώτης ημέρας της τελευταίας περιόδου: